Sotong Ring

​RM15.00

per packet

Ways to prepare Sotong Ring dishes : 

•  Deep Fried Sotong Ring

•  Salted Egg Sotong Ring

•  Stir Fry Sambal Sotong Ring

•  Fried Calamares
•  Spicy Sotong Ring

Salted Egg Sotong Ring

Sambal Sotong Ring